Ansök om att söka uppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen beslutar om anslutning till vägtrafikregistret och avgör vilken information som får lämnas ut.

Avgörande är vilken verksamhet som företaget/organisationen har och vilket behov som finns av informationen. Sökning medges med hjälp av registrerings- och organisationsnummer.

Villkor för medgivande av direktåtkomst

Den som får tillstånd till sökning i vägtrafikregistret förbinder sig att följa Transportstyrelsens villkor för medgivande. Varje användare av Transportstyrelsens tjänst ansluter via e-legitimation. Sökningar som utförs registreras på respektive användare. 

Om du är intresserad av direktåtkomst för sökning i vägtrafikregistret kan du fylla i en ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret eller kontakta ansvarig på telefon (växel) för mer information. Transportstyrelsen meddelar via brev om din ansökan beviljats.

Ansökan

Skriv ut och fyll i din ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret.

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag ska vid ansökan om direktåtkomst och direktanmälan använda en särskild blankett för ändamålet. Den särskilda blanketten hittar ni bland Transportstyrelsens övrig blanketter eller genom att klicka på länken nedan. Observera att blanketten endast omfattar försäkringsbolag. Försäkringsförmedlare eller försäkringsmäklare ska använda ordinarie blankett. 

Ansökan om direktåtkomst och direktanmälan till vägtrafikregistret för försäkringsbolag.

Ansökan skickas till

Transportstyrelsen
701 88 Örebro

Ansökan via informationsförmedlare

Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret kan även göras via de ansökningsblanketter som hos: 

Vill du hjälpa oss?

Vi ser över våra sidor under Vägtrafik och önskar hjälp av dig. Vi genomför en undersökning där du genom några uppgifter får välja var du förväntar dig att hitta viss information. Dina svar kommer hjälpa oss i arbetet med att förbättra strukturen på denna del av webbplatsen.

Undersökningen är anonym och tar cirka 5 minuter att genomföra. Tack på förhand!

Delta i vår undersökning

Information om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför användningstester