Direktanmäl och sök i vägtrafikregistret

Företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet hanterar fordon eller behöver information om fordon och dess ägare, har möjlighet att få åtkomst till vägtrafikregistret.

Om du som privatperson vill ställa av eller ställa på ditt fordon, beställa skylt eller registreringsbevis kan du göra detta via samlingssidan för våra fordonstjänster

Vem ska du vända dig till?

Transportstyrelsens tjänster med direktåtkomst till vägtrafikregistret via dator finns i två versioner, en för enbart sökning i registret och en för direktanmälan till registret (i direktanmälan ingår även tjänsten sökning). Du kan få tillgång till de här tjänsterna genom att ansöka hos någon av nedanstående:

För tjänster inom Direktåtkomst och Direktanmälan

Bilvision
Telefon:
Bilvisions webbplats

Bisnode Sverige
Telefon:
Bisnodes webbplats

Dunberg Systemutveckling
Telefon:
Dunbergs Systemutvecklings webbplats

Fragus Communication
Telefon: 031-41 99 47
Fragus Communication webbplats

Smart Software
Telefon: 
Smart Softwares webbplats

För tjänster inom Direktåtkomst

InfoTrader
Telefon: 
InfoTraders webbplats

Fordonskontroll Sverige
Telefon: 021 - 83 82 80
Fordonskontroll Sveriges webbplats

Falck Räddningskår
Telefon:
Falck Räddningskårs webbplats

Svensk Fordonsbas
Telefon: 070-175 08 78
Svensk Fordonsbas webbplats

Retriever Sverige
Telefon: 08 - 546 121 00
Retriever Sveriges webbplats

Transportstyrelsen
Telefon: 0771-14 15 16

Tjänsterna är avgiftsbelagda. Mer information om Transportstyrelsens tjänster, hur du går tillväga när du ansöker direkt hos Transportstyrelsen och prisuppgifter hittar du via länkarna till vänster. Observera att informationsförmedlarna har egna ansökningsblanketter för de tjänster de erbjuder. Du hittar dessa blanketter och mer information på deras respektive webbplats.

Uppdraget som informationsförmedlare

Just nu ser myndigheten över sina externa tjänster och produkter. Det här innebär att vi för närvarande inte tar emot ansökningar om att bli ”informationsförmedlare av tjänsterna direktåtkomst och direktanmälan till vägtrafikregistret”. Vid förändrade omständigheter för nya ansökningar kommer relevant information att publiceras på denna informationssida.