Fordonsrelaterade skulder

Fordonsrelaterade skulder kan drabba dig som köper, äger eller säljer ett fordon. Reglerna innebär att Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk samt att fordon kan flyttas under vissa förutsättningar.

Skatter och avgifter som omfattas av begreppet fordonsrelaterade skulder

Reglerna omfattar

Reglerna omfattar också eventuella förseningsavgifter kopplade till respektive skatt eller avgift. Kronofogdens avgifter omfattas också av reglerna.

E-tjänsten Fordonets skulder

I den här e-tjänsten kan du se betalningsinformation för trängselskatt, fordonskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift för fordon som du äger.

Om du ska sälja eller köpa ett fordon rekommenderar vi att säljare och köpare tillsammans använder e-tjänsten. Säljaren använder fordonets behörighetskod eller sin e-legitimation för att logga in och kan då visa köparen hur skuldbilden ser ut för det aktuella fordonet.

Fordonets skulder

Vem är egentligen betalningsskyldig?

Generellt gäller att den som har varit noterad i vägtrafikregistret som ägare till fordonet när en skatt eller avgift uppkommit alltid är betalningsskyldig. Det förändras inte om fordonet byter ägare, men som ny ägare kan man drabbas av att Kronofogden kan ta fordonet i anspråk även fast det är tidigare ägare som är betalningsskyldig. Läs mer på Kronofogdens webbplats.

Användningsförbud

Ett fordon kan ha användningsförbud på grund av fordonsrelaterade skulder. Användningsförbud innebär att du inte får köra fordonet. Om du ändå gör det kan polisen stoppa dig och ta fordonets registreringsskyltar.

Om du ska köra, köpa eller sälja ett fordon är det därför viktigt att kontrollera att fordonet inte har obetalda fordonsrelaterade skulder och användningsförbud.

Samlad information om användningsförbud