Fordonsrelaterade skulder

Den 1 juli 2014 infördes två nya regler med syfte att motverka att personer smiter undan betalningsansvar för fordonsrelaterade skulder genom att registrera så kallade bilmålvakter som ägare till fordonen.

Reglerna gäller endast skulder som uppkommit efter den 1 juli 2014.

E-tjänsten Fordonets skulder

I den här e-tjänsten kan du se betalningsinformation för trängselskatt, fordonskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift för fordon som du äger.

Om du ska sälja eller köpa ett fordon rekommenderar vi att säljare och köpare tillsammans använder e-tjänsten. Säljaren använder fordonets behörighetskod eller sin e-legitimation för att logga in och kan då visa köparen hur skuldbilden ser ut för det aktuella fordonet.

Fordonets skulder

Skatter och avgifter som omfattas av begreppet fordonsrelaterade skulder

Reglerna omfattar

Reglerna omfattar också eventuella förseningsavgifter kopplade till respektive skatt eller avgift. Kronofogdens avgifter omfattas också av reglerna.

Vem är egentligen betalningsskyldig?

Generellt gäller att den som har varit noterad i vägtrafikregistret som ägare till fordonet när en skatt eller avgift uppkommit alltid är betalningsskyldig. Det förändras inte om fordonet byter ägare.