Fordonsrelaterade skulder

Fordonsrelaterade skulder kan drabba dig som köper, äger eller säljer ett fordon. Reglerna innebär att Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk samt att fordon kan flyttas under vissa förutsättningar.

Skatter och avgifter som omfattas av begreppet fordonsrelaterade skulder

Reglerna omfattar

Reglerna omfattar också eventuella förseningsavgifter kopplade till respektive skatt eller avgift. Kronofogdens avgifter omfattas också av reglerna.

Kontroll av obetalda fordonsrelaterade skulder

I samband med ett fordonsköp är det viktigt att kontrollera om fordonet som du tänker köpa har obetalda fordonsrelaterade skulder. 

Den som kan lämna bäst information om ett fordon har obetalda fordonsrelaterade skulder är fordonets säljare. Vi rekommenderar därför en köpare att diskutera frågan med säljaren i samband med en bilaffär.

Varken Transportstyrelsen eller Kronofogden kan lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla utfärdade fordonsrelaterade skulder som finns på ett visst fordon. Det beror på att det tar tid innan vissa skulder uppdateras eller registreras i vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte skattebeslut om trängselskatter förrän månaden efter passagerna är gjorda. En parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret cirka en vecka efter att den har utfärdats.

E-tjänsten Fordonets skulder

I den här e-tjänsten kan du se betalningsinformation för trängselskatt, fordonskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift för fordon som du äger.

Om du ska sälja eller köpa ett fordon rekommenderar vi att säljare och köpare tillsammans använder e-tjänsten. Säljaren använder fordonets behörighetskod eller sin e-legitimation för att logga in och kan då visa köparen hur skuldbilden ser ut för det aktuella fordonet.

Fordonets skulder

Transportstyrelsens fordonskundtjänst och servicetelefon

För att kontrollera om det finns obetalda fordonsrelaterade skulder på ett visst fordon kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16. Telefonen är röststyrd. Om du till exempel säger "ägaruppgifter" så når du vår automatiska tjänst, där du får uppgifter om fordonsrelaterade skulder. Du når tjänsten dygnet runt, även när vår kundtjänst har stängt.

Om en obetald skatt eller avgift har överlämnats till Kronofogden tillkommer även deras avgifter för att hantera ärendet. Observera att Transportstyrelsen inte har uppgift om Kronofogdens tillkommande kostnader.

Vem är egentligen betalningsskyldig?

Generellt gäller att den som har varit noterad i vägtrafikregistret som ägare till fordonet när en skatt eller avgift uppkommit alltid är betalningsskyldig. Det förändras inte om fordonet byter ägare, men som ny ägare kan man drabbas av att Kronofogden kan ta fordonet i anspråk även fast det är tidigare ägare som är betalningsskyldig. Läs mer på Kronofogdens webbplats.

Användningsförbud

Ett fordon kan ha användningsförbud på grund av fordonsrelaterade skulder. Användningsförbud innebär att du inte får köra fordonet. Om du ändå gör det kan polisen stoppa dig och ta fordonets registreringsskyltar.

Om du ska köra, köpa eller sälja ett fordon är det därför viktigt att kontrollera att fordonet inte har obetalda fordonsrelaterade skulder och användningsförbud.

Samlad information om användningsförbud

Kronofogdens kundtjänst

Om ett fordon har obetalda fordonsrelaterade skulder som överlämnats till Kronofogden bör du vända dig dit för att få ett besked om hela skuldbeloppet. När Kronofogden tar hand om en obetald skatt eller avgift påför de en grundavgift för varje ärende. Telefonnummer till Kronofogdens kundservice är 0771-73 73 00.

För bilhandlare och kommuner

Informationen om fordonsrelaterade skulder finns tillgänglig via direktåtkomst. Kontakta er informationsförmedlare för att få tillgång till uppgifterna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!