Efterfordon

Vad är ett efterfordon?

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods. Exempel på efterfordon:

  • tryckluftskompressor
  • skylift
  • kioskvagn

Vissa fordon som saknar fjädring är klassificerade som efterfordon trots att de är avsedda för transport av visst gods. Det gäller

  • båttransportvagnar
  • husvagnar
  • tankvagnar.

Ingen registrering eller besiktning behövs för efterfordon

Efterfordon behöver inte registreras och har ingen registreringsskylt, till skillnad från släpvagnar som måste registreras och kontrollbesiktas.

Inga särskilda körkortskrav

Det finns inga särskilda körkortskrav för efterfordon som kopplas till bil, på det sätt som det finns för bil och släpvagn. När det gäller efterfordon är det enbart dragfordonet som avgör vilken körkortsbehörighet som gäller. Om du kör en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg krävs körkort med behörighet B. Kör du ett tyngre fordon krävs körkort med behörighet C1 eller C.

Tillåten bredd

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141. Om lasten är bredare krävs dispens som du kan ansöka om hos Trafikverket.

Bruttovikt

Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.)

Begränsad hastighet

Efterfordonet får dras i högst 30 km/timmen. 

Övriga krav för efterfordon

Körkortskrav: Du behöver ha rätt behörighet för det fordon som drar efterfordonet, t ex B för personbil.

Registreringsskylt: Nej.

Kontrollbesiktning: Nej.

Fordonsskatt: Nej.

Trafikförsäkring: Nej.