Import från ett EU-land

Här finns information till dig som vill registrera ett fordon som kommer från ett annat EU-land.

Lista över vilka länder som ingår i EU.

Om fordonet är nytt

Om fordonet är nytt och importerat från ett annat EU-land ska du anmäla till Skatteverkets kontor i Ludvika att du köpt ett fordon. Läs mer på sidan Betala mervärdesskatt.

Skicka in de här dokumenten med din ansökan

Följande dokument ska skickas in till Transportstyrelsen när du ansöker om ursprungskontroll vid import från EU-land.

1. Ansökan

Antingen skickar du in en undertecknad bekräftelse på den ansökan som du skapat via vår e-tjänst. Eller så skickar du in en ifylld ansökningsblankett.

2. Fordonsdokument

Det finns olika varianter av fordonsdokument, vilket du ska skicka in beror bland annat på om fordonet är nytt eller om det varit registrerat tidigare. Läs igenom följande alternativ för att se vilket intyg som gäller för dig:

måste du skicka in registreringsbeviset i original. Om flera delar är utfärdade måste du skicka in samtliga.

Se exempel på hur registreringsbevis för olika EU-länder kan se ut.

(alltså saknar tidigare permanent registrering) och omfattas av ett helfordonsgodkännande behöver du skicka in CoC i original. Intyget utfärdas av tillverkaren.

Se exempel på hur CoC-dokument kan se ut.

behöver du istället skicka in en kopia på ett tillverkarintyg.

Intyget utfärdas av tillverkaren eller generalagent och ska som minst innehålla:

  • tillverkarens namn
  • modellbeteckning
  • tillverkningsdatum
  • identifieringsnummer.

Observera att fler uppgifter kan krävas av ett besiktningsföretag vid registreringsbesiktningen. Originalet av intyget ska du ta med vid registreringsbesiktningen. Se exempel på hur tillverkarintyg kan se ut

behöver du skicka in fordonets CE-intyg i vilket det framgår att det uppfyller gällande maskindirektiv. Intyget utfärdas av tillverkaren och finns ofta i instruktionsboken.

Originalet av intyget ska du ta med vid registreringsbesiktningen. Se exempel på hur CE-intyg kan se ut.

kan det istället finnas ett utländskt intyg om enskilt godkännande. Om det finns ett sådant intyg ska du skicka in det tillsammans med din ansökan om ursprungskontroll.

Observera att ett sådant intyg även måste godkännas separat av Transportstyrelsen i Borlänge för att kunna användas som underlag vid en registreringsbesiktning.

Ansök på blanketten för enskilt godkännande.

Skicka in trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering, du får beviset från ditt svenska försäkringsbolag. Observera att fordon vars dokument inte styrker permanent registrering inom EES-området, beviljas tillfällig registrering med begränsning i brukandet.

Läs mer om tillfällig registrering.

Se exempel på hur svenska  försäkringsbevis för tillfällig registrering  kan se ut.

Om du vill tillgodose tidigare trafiksäkerhetsprövning i ett annat EU/EES-land och samtidigt ansöker om tillfällig registrering i samband med ursprungskontroll, behöver du också skicka in en kopia av besiktningsprotokollet tillsammans med din ansökan. Ta sedan med originalet till registreringsbesiktningen. Kopian på besiktningsprotokoll behövs för att kunna fastställa rätt besiktningsperiod för fordonet.

3. Kopia på köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur fordonet har blivit ditt

Av köpehandlingen ska det framgå vem som är säljare respektive köpare, vad som sålts och datum för försäljningen. Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste finnas.

Om du även ansöker om tillvalen flyttsak eller arvegods...

Ytterligare specifika dokument som styrker ursprunget, läs mer om vad som krävs för flyttsak och för arvegods på sidan importorsak.

Använd e-tjänst eller blankett

Gör din ansökan i vår e-tjänst. Kom ihåg att du måste skriva ut och underteckna din ansökan innan du skickar in den.

Ansök om ursprungskontroll

Vill/kan du inte använda e-tjänsten, fyll i och skriv ut ansökningsblanketten för på din dator, eller beställ den från kundtjänst för fordonsfrågor.

Avgift

När du har skapat din ansökan får du ett ärendenummer och ett OCR-nummer som du använder vid betalning av ansökningsavgiften. Observera att du som använder e-tjänsten måste skriva ut och underteckna bekräftelsen på din ansökan.

Du som använder blanketten får en avi med OCR-nummer för betalning av ansökningsavgiften till dig med posten när vi tagit emot din ansökningsblankett samt övriga dokument som krävs.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.