Fordonsregistrering avgifter

Transportstyrelsen för register över och förser samhället med uppgifter om fordon. För att pröva en ansökan om nedanstående tjänster tar Transportstyrelsen ut avgifter.

Produkt/tjänst Avgift
Ursprungskontroll 1 240 kr
Saluvagnslicens 3 600 kr

Regler för fordonsregistrering

Bestämmelser om fordonsregistrering finns i Lag (2019:370) om fordons registrering och användning.

Ursprungskontroll regleras i 2 kap 5-7 §§ Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning.

Bestämmelser om saluvagnslicens finns i 11-14§§ i Lag (2019:370) om fordons registrering och användning och 9 kap Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning.

Läs mer om registrering av fordon.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!