Försäkringsplikt för passagerarfartyg

Vissa passagerarfartyg måste ha en försäkring som täcker dödsfall eller skador på passagerare i samband med sjöolycka. Försäkringen ska även täcka resgods har försvunnit eller skadats i samband med sjöolycka.

Den 1 januari 2013 trädde den så kallade Atenförordningen i kraft i Sverige. Därmed finns krav på obligatorisk försäkring för vissa passagerarfartyg.

Dessa fartyg omfattas av förordningen:

  • passagerarfartyg i internationell trafik
  • passagerarfartyg i inrikes trafik i fartområde A eller B.

För att visa att försäkringsplikten är uppfylld måste fartygen även ha ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!