Försäkringsplikt för passagerarfartyg

Vissa passagerarfartyg måste ha en försäkring som täcker dödsfall eller skador på passagerare i samband med sjöolycka. Försäkringen ska även täcka resgods har försvunnit eller skadats i samband med sjöolycka.

Den 1 januari 2013 trädde den så kallade Atenförordningen i kraft i Sverige. Därmed finns krav på obligatorisk försäkring för vissa passagerarfartyg.

Dessa fartyg omfattas av förordningen:

  • passagerarfartyg i internationell trafik
  • passagerarfartyg i inrikes trafik i fartområde A eller B.

För att visa att försäkringsplikten är uppfylld måste fartygen även ha ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen.

Relaterad information