×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Befälhavarens ansvar för sjukvården ombord har förtydligats. Befälhavaren ska, beroende på skeppsapotekets omfattning, ha certifikat eller intyg som sjukvårdare. Läs en sammanfattande information om hur reglerna ändrats.

Se Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal och Transportsstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning.

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.