De behörigheter och certifikat som inte har någon tidsbegränsning kommer att vara fortsatt giltiga för tjänstgöring i inre fart även efter den 1 januari 2017. Den som däremot tjänstgör utanför inre fart måste ha alla sina behörigheter och certifikat anpassade till STCW-Manila, det vill säga de måste vara utfärdade på blått papper.