Beroende på befattning behöver sjömannen vissa behörighetsbevis och certifikat för att få tjänstgöra. Efter 31 december 2016 ska dessa vara utfärdade i enlighet med STCW Manila. "Utbytesfasen" har pågått sedan den 1 januari 2012 och kommer att avslutas den 31 december 2016.

Det är av största vikt att se till att dina behörigheter och certifikat är utfärdade enligt STCW Manila innan 1 januari 2017.

I och med STCW Manila har det dessutom skapats en del nya certifikat.

Läs mer om hur STCW Manila påverkar dig.