Risk för bränsleläckage på Volvo Pentas D13 motorer

Volvo Penta har den 17/4 2013 gått ut med ett tillkännagivande angående risken för bränsleläckage på Volvo Pentas D13 motorer.

Volvo Penta har upptäckt att ett bränslerör på motorn under vissa speciella förutsättningar kan brista på grund av utmattning orsakad av motor­vibrationer. I mycket sällsynta fall kan detta leda till bränsleläckage. Bränsleläckage medför risk för brand och explosion.

Följande serienummer berörs 1013210105 – 1013386460 och 2013197670 – 2013388235.

Kontakta närmast auktoriserade Volvo Penta-handlare om ni har en båt med en motor som omfattas av tillkännagivandet.

Produkt: Inombordsmotor

Märke: Volvo Penta

Beslut: 2013-04-17

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!