Utbildning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av sjömän till Transportstyrelsen angående utbildning.

Befälhavaren och den som är sjukvårdsansvarig ombord på fartyg i inre fart ska ha en sjukvårdsutbildning. I de fall ansvaret inte är delegerat till någon annan räcker det med att befälhavaren innehar intyget. Utbildningen kan genomföras via en ABC-kurs med hjärt- lungräddning arrangerad av lämplig utbildare och ska förnyas inom 5 år. Motsvarande sjukvårdsutbildning finns även som en del i certifikatet för grundläggande säkerhetsutbildning (basic safety) som ska vara arrangerad av godkänd utbildningsanordnare. Certifikatet för grundläggande säkerhetsutbildning är inte tidsbegränsat men delen för sjukvårdsutbildningen måste förnyas inom 5 år efter genomförd utbildning. Förnyelsen kan göras antingen genom en ny grundläggande säkerhetsutbildning i sin helhet eller en ABC-kurs med hjärt-lungräddning.

 

IMO 60 och IMO 80 är en benämning på marina säkerhetsutbildningar som används av ett flertal länder, vad som ingår i dessa kurser finner du nedan.

IMO 60 = Basic Training

STCW A-VI/1-1    Sjöräddning/sjösäkerhet
STCW A-VI/1-2    Grundläggande brandkurs
STCW A-VI/1-3    Elementary First Aid
STCW A-VI/1-4    Personlig säkerhet

IMO 80 = Advanced Safety Training

STCW A-VI/3    Advanced fire fighting
STCW A-VI/4-1 Medical First Aid
STCW A-VI/2-1 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Kurserna i IMO 60 ingår i grundläggande säkerhet, kurserna i IMO 80 ligger som separata certifikat i Sverige. För att få fortsätta med din tjänstgöring efter 31 december 2016 ska dina certifikat vara utfärdade i enlighet med STCW-Manila. Du kan enkelt ta reda på om de är det genom att kontrollera om de är utskrivna på ett blått papper.

Läs mer om hur STCW-Manila påverkar dig i din tjänstgöring och vad du behöver göra för att få de nya blåa certifikaten.