Utbildning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av sjömän till Transportstyrelsen angående utbildning.

För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig så måste du ansöka inom 5 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis om du gått en grundutbildning. För fortbildningskurser måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.

 

IMO 60 och IMO 80 är en benämning på marina säkerhetsutbildningar som används av ett flertal länder, vad som ingår i dessa kurser finner du nedan.

IMO 60 = Basic Training

STCW A-VI/1-1    Sjöräddning/sjösäkerhet
STCW A-VI/1-2    Grundläggande brandkurs
STCW A-VI/1-3    Elementary First Aid
STCW A-VI/1-4    Personlig säkerhet

IMO 80 = Advanced Safety Training

STCW A-VI/3    Advanced fire fighting
STCW A-VI/4-1 Medical First Aid
STCW A-VI/2-1 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Kurserna i IMO 60 ingår i grundläggande säkerhet, kurserna i IMO 80 ligger som separata certifikat i Sverige. För att få fortsätta med din tjänstgöring efter 31 december 2016 ska dina certifikat vara utfärdade i enlighet med STCW-Manila. Du kan enkelt ta reda på om de är det genom att kontrollera om de är utskrivna på ett blått papper.

Läs mer om hur STCW-Manila påverkar dig i din tjänstgöring och vad du behöver göra för att få de nya blåa certifikaten.