Alla som tillhör besättningen på handelsfartyg med en längd av 6 meter eller längre ska ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk utfärdat av en sjömansläkare som är godkänd av Transportstyrelsen. Godkända sjömansläkare finner du här: https://sjomansrapporter.transportstyrelsen.se/