Förstagångsansökan

 1. Information som anger vilken behörighet som avses. Ansökan görs enklast via e-tjänsten Mina sidor.

  Logga in på Mina sidor  

 2. Ett examensbevis. Elever som genomgått det 4-åriga Sjökaptens- eller Sjöingenjörsprogrammet ska även bifoga ett intyg över den fartygsförlagda utbildningen. Intyget ska vara utfärdad av aktuell skola.
 3. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du bifoga kopia av giltigt pass.
 4. Fotografi*)
 5. Tjänstgöringsintyg **) för styrkande av eventuell sjöpraktik som inte framgår av sjötjänstutdraget. Utdrag kan du själv hämta på Mina sidor under fliken Utskrifter.
 6. Ett läkarintyg för sjöfolk, inte äldre än 2 år, som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk, är uppfyllda. I vissa fall kan ett utländskt läkarintyg för sjöfolk godtas***) Om du enligt sjötjänstutdraget  har ett giltigt, digitalt läkarintyg registrerat behöver du inte bifoga intyget. Sjötjänstutdraget finns på Mina sidor under fliken Utskrifter

Förnyelseansökan

 1. Information som anger vilken behörighet som avses. Ansökan görs enklast via e-tjänsten Mina sidor.

  Logga in på Mina sidor  

 2. Fotografi*)
 3. Tjänstgöringsintyg **) för styrkande av eventuell sjöpraktik som inte framgår av sjötjänstutdraget. Utdrag kan du själv hämta på Mina sidor under fliken Utskrifter. Alternativt bifogas ett intyg över genomgången fortbildningskurs, inte äldre än 1 år. Notera att om du tidigare genomgått en fortbildningskurs så måste du ansöka om beslut gällande kompletterande utbildning.
 4. Ett läkarintyg för sjöfolk, inte äldre än 2 år, som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk, är uppfyllda. I vissa fall kan ett utländskt läkarintyg för sjöfolk godtas***) Om du enligt sjötjänstutdraget  har ett giltigt, digitalt läkarintyg registrerat behöver du inte bifoga intyget. Sjötjänstutdraget finns på Mina sidor under fliken Utskrifter.  

* Fotografi laddas upp digitalt på Mina sidor för sjömän.

** Intyg och andra handlingar ska aldrig sändas in i original utan som vidimerad kopia (intygad av annan person med namn och kontaktuppgifter). Intygen bifogas i ärendet i samband med ansökan på Mina sidor.

*** Om det bifogas ett utländskt läkarintyg för sjöfolk ska det tydligt framgå att alla nödvändiga tester har gjorts för att kunna jämföras med ett läkarintyg enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk. Testvärdena ska framgå i siffror.