Hantering av personuppgifter i fartygsregistret

I fartygsregistret registreras ägare till svenska skepp, båtar och skeppsbyggen. Fartygsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

För skepp har registreringen såväl privaträttslig som offentligrättslig betydelse medan båtar registreras endast av offentligrättsliga skäl och skepp under byggnad registreras endast av privaträttsliga skäl. Ägaren till ett skepp/skeppsbygge kan inteckna egendomen. Registreringen ger ett sakrättsligt skydd för egendomen och säkerheterna i det.

Genom registret kan exempelvis en köpare av ett skepp eller en finansiär på ett enkelt sätt ta reda på vem som är den rätte ägaren och om skeppet besväras av andra rättigheter. Mottagare av uppgifter i registret är till exempel andra myndigheter, banker och försäkringsgivare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!