Enklare registrering

Den 1 februari 2018 införs nya regler för registrering av fartyg i fartygs­registret. De nya reglerna ska förenkla registreringen av fartyg. Störst förändringar blir det för dig som har ett fartyg som är mellan 12.00 och 24.00 meter.

Nya fartygsmått

Vilka fartyg kommer att räknas som skepp, och vilka som båtar?

Fartyg vars största längd överstiger 24 meter kommer att räknas som skepp, och fartyg vars största längd är 24 meter eller mindre kommer att räknas som båtar.

Vilka fartyg kommer att behöva registreras?

Precis som idag så kommer alla skepp vara registreringspliktiga. Samtliga båtar vars största längd är minst 15 meter ska registreras, oavsett vad båten används till.

Utöver detta kommer båtar med en största längd från 5 meter som används yrkes­mässigt till något av följande, vara registreringspliktiga:

  • befordran av gods eller passagerare
  • bogsering eller bärgning
  • fiske eller annan fångst, eller
  • uthyrning till allmänheten.

Inteckningar

Kommer jag att kunna ta ut inteckningar i mitt fartyg?

Du kan endast ta ut nya inteckningar i ditt fartyg från och med den 1 februari 2018 om fartygets största längd överstiger 24 meter.

Om ditt fartyg i och med de nya reglerna kommer att räknas som båt, och om du har inteckningar eller har sökt inteckning i fartyget innan den 1 februari 2018, så kommer fartyget att stå kvar i skeppsdelen. Du kommer att kunna använda de befintliga pantbreven som säkerhet för krediter, och de kommer att fortsätta gälla till dess att de tas bort (dödas). Däremot kommer du inte att kunna ta ut nya inteckningar i fartyget.

Fartyg som står kvar i skeppsdelen när de nya reglerna börjar gälla kommer vid ägarbyte att behandlas som skepp.

Namnförbehåll och skeppsnamn

Vad händer med möjligheten till namnförbehåll och särskiljande skepps­namn?

När de nya reglerna börjar gälla, kommer du inte längre kunna reservera namn i fartygsregistret genom att ansöka om namnförbehåll. Befintliga namnförbehåll upphör att gälla den 1 februari 2018.

Likaså tas kravet på särskiljande skeppsnamn bort den 1 februari 2018. Det innebär att flera skepp därefter kommer att kunna ha samma namn.

En nyhet i de kommande reglerna är att skeppsnamn som är avsedda att väcka anstöt inte kommer att få registreras.

Villkorlig registrering

Kommer det vara möjligt att registrera skepp och skeppsbyggen villkorligt?

Ja, från och med den 1 februari 2018 kommer det finnas möjlighet att villkorligt registrera skepp och skeppsbyggen. En förutsättning för en villkorlig registrering är dock att skeppet eller skepps­bygget måste registreras i Sverige för att slutligt kunna avregistreras i det utländska registret. Avsikten ska hela tiden vara att skeppet eller skeppsbygget slutligt ska registreras i det svenska fartygs­registret.

En villkorlig registrering kommer att gälla högst en månad, räknat från beslutsdatumet. Den villkorliga registreringen ger dock inte någon rätt till inskriv­ning av äganderätten eller av inteckningar.

Läs mer om Villkorlig registrering

Övergångsbestämmelser

Vad händer den 1 februari?

Om du har ett ointecknat registrerat skepp, vars största längd är mellan 12 och 24 meter, så kommer det att föras över från fartygsregistrets skeppsdel till dess båtdel. Överföringen kommer att ske någon gång under perioden 1 februari 2018 – 31 januari 2020.

Du behöver inte göra någonting för att fartyget ska överföras till båtdelen och åtgärden är kostnadsfri. I samband med överföringen kommer ditt fartyg bland annat att tilldelas en ny signal.

Har du ett intecknat registrerat fartyg, oavsett längd, så kommer fartyget fortfarande vara registrerat i fartygsregistrets skeppsdel.

Frågor

Under Frågor och svar – enklare registrering hittar du svaren på de vanlig­aste frågorna kring de nya reglerna.

Kontakt

Om du har ytterligare frågor eller funderingar, kan du kontakta oss på följande e-postadress:

sjofartsregistret@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!