Äganderättsförbehåll

För båtar finns det en möjlighet att i fartygsregistrets båtdel anteckna uppgift om att förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller som är att jämställa med ett sådant förbehåll.

Ansökan om anteckning av äganderättsförbehåll görs av den som står antecknad som ägare i fartygsregistret. Ansökan ska skickas in till Transportstyrelsen i original och vara underskriven av den som ansöker. Är antecknad ägare ett bolag ska ansökan skrivas under av behörig firmatecknare.

Den anteckning om äganderättsförbehåll som görs i fartygsregistrets båtdel är en indikation på att det finns ett förbehåll. En sådan anteckning är dock inte något som hindrar anteckning av en ny ägare till båten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!