Luftvärdighetsförnyelse Icke EASA

Så här ansöker du om nationellt Luftvärdighetsbevis eller Flygtillstånd.

Transportstyrelsen skickar inte längre ut en påminnelse innan luftvärdigheten går ut, eller har gått ut på luftfartyget. Det åligger ägaren eller brukaren att försäkra sig om att ett luftfartyg är luftvärdigt före flygning. Den utfärdade luftvärdighetshandlingen gäller i ett år.

En komplett ansökan ska innehålla

  1. Ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar
  2. Luftvärdighetsdeklaration (från ägare eller brukare)

Här hittar du ifyllnadsinstruktion för luftvärdighetsdeklarationen.

Resultatet av Transportstyrelsens granskning ges normalt inom 30 dagar. Om någon komplettering krävs har vi rätt att ta längre tid på oss att utföra granskningen.

Ansökan om nationell luftvärdighetshandling

Blankett BSL14219 gäller för ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar

Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport

Blankett används som Luftvärdighetsdeklaration eller Inspektionsrapport.

Luftvärdighetsdeklarationen som förtydligar ägaren eller brukarens luftvärdighetsansvar ska upprättas och bifogas:

  • vid ansökan om utfärdande av nationellt luftvärdighetsbevis
  • vid ansökan om första utfärdande av nationellt flygtillstånd
  • vid förlängning av nationellt flygtillstånd
  • för Amatörbyggda luftfartyg, kontakta EAA Sverige.
  • för Nationellt Ultralätta Flygplan(NUF) och Nationella Lätta Flygplan(NLF)(och Gyroplan), kontakta KSAK Motorflygförbundet.

Inspektionsrapport ska upprättas av besiktningsman vid utfärdande av nationellt flygtillstånd enligt TSFS 2016:40 9 §.

Skicka ansökan till:

arc@transportstyrelsen.se

Det går också bra att skicka handlingar med vanlig post till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

eller till:

  • EAA Sverige - Om ansökan gäller Amatörbyggda luftfartyg.
  • KSAK Motorflygförbundet - Om ansökan gäller Nationella Ultralätta Flygplan(NUF) eller Nationella Lätta Flygplan(NLF)(och Gyroplan).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!