Ändra befattningshavare

Så här ansöker du om ny befattningshavare i CAMO tillstånd enligt Del M kapitel G eller Del-CAMO

En komplett ansökan ska innehålla:

1. Blankett EASA Form 2 med uppgifter om vad ändringen avser.

2. Gäller MG; Blankett EASA Form 4 med uppgifter om befattningshavare, till exempel:

  • verksamhetsansvarig (AM)
  • luftvärdighetsansvarig chef (NPCA/CAM)
  • luftvärdighetsgranskare (ARS)
  • kvalitetschef (CMM/QM)

En Form 4 per person, där alla nuvarande åtaganden och erfarenheter ska finnas beskrivna.

3. Gäller CAMO; CV och organisationens eget bedömningsunderlag

  • verksamhetsansvarig (AM)
  • luftvärdighetsansvarig chef (NPCA/CAM)
  • luftvärdighetsgranskare (ARS)
  • Ansvarig Compliance Monitoring Munction (CMM)
  • Ansvarig Safety Management Function (SM)

4. Gäller CAMO; Organisationens Management of change och risk assessment inklusive resursanalys.

4. Gäller MG; Ansökan om revision av CAME samt de sidor som ska ändras.

Checklistor och manualexempel

Checklista, CCL, för vad som ska ingå i manualen finns för CAME på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet.

Ansökan skickas:

via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se
eller:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen

601 73 NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!