Ändra befattningshavare

Så här ansöker du om ny befattningshavare i CAMO tillstånd

En komplett ansökan ska innehålla:

1. Blankett EASA Form 2 med uppgifter om vad ändringen avser.

2. CV och organisationens eget bedömningsunderlag

  • verksamhetsansvarig (AM)
  • luftvärdighetsansvarig chef (NPCA/CAM)
  • luftvärdighetsgranskare (ARS)
  • Ansvarig Compliance Monitoring Function (CMM)
  • Ansvarig Safety Management Function (SM)

3. Organisationens Management of change och risk assessment inklusive resursanalys.

4. Ansökan om revision av CAME samt de sidor som ska ändras.

Checklistor och manualexempel

CAME guide för vad som ska ingå i manualen finns för CAME på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet.

Ansökan skickas:

via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se
eller:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen

601 73 NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!