Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

45 meddelanden

EASA SIB 2018-03, Carriage and use of Automatic External Defibrillators

EASA har publicerat en SIB om hantering och riskbedömning av defibrillatorer. Den innehåller också rekommendationer som berör operativa, tekniska och utbildningsavdelningar inom en organisation.

Publicerades 2018-02-02

EASA SIB 2018-02, Runway Surface Condition Reporting

EASA har publicerat en SIB om rapportering av bankonditioner.

Publicerades 2018-01-19

EASA CZIB om luftrum i Saudiarabien och Pakistan

EASA har publicerat två nya Conflict Zone Information Bulletins som rör Saudiarabien och Pakistan.

Publicerades 2018-01-11

EASA SIB 2017-04 Safety Precautions regarding PED containing Lithium Batteries

EASA har uppdaterat SIB 2017-04 om säkerhetsåtgärder för transport av elektronisk utrustning som innehåller Lithiumbatterier.

Publicerades 2018-01-08

EASA SIB 2014-26R1

EASA SIB 2014-26R1 om Afghanistan har ersatts av en Conflict Zone Information Bulletin

Publicerades 2017-10-18

EASA CZIB om Libyen, Syrien och Somalia

EASA har publicerat uppdaterade CZIB (Conflict Zone Information Bulletin), gällande Libyens, Syriens och Somalias luftrum.

Publicerades 2017-10-04

CZIB 2017-06R1, Airspace of North Korea

EASA har uppdaterat  tidigare publicerad Conflict Zone Information Bulletin om Nordkorea.

Publicerades 2017-09-19

Blodgivning och benmärgsdonation

AMC3 ORO.MLR.100, OM-A kapitel 6, Crew health precautions

 

Publicerades 2017-09-11

Ökad solaktivitet 2017-09-08

SMHI informerar om ökad solaktivitet. Den mesta aktiviteten väntas dock passera utanför jorden men förhöjda värden väntas. Solaktiviteten kommer därför vara moderat till hög.

Publicerades 2017-09-08

EASA SIB 2017-14 Terrain Awareness Warning Systems

EASA har publicerat SIB 2017-14 som rekommenderar TAWS för flygplan med en MCTOM < 5700 kgs och en MOPSC på 6-9 passagerare.

Publicerades 2017-09-08

Till toppen