Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

46 meddelanden

EASA SIB 2019-05, Reduced Availability of Localizer Performance with Vertical Guidance Procedures

EASA har publicerat en SIB som berör Collins GPS receiver GPS-4000S

Publicerades 2019-03-13

EASA Emergency Airworthiness Directive, AD 2019-0051-E

EASA har idag publicerat en EAD (Emergency Airworthiness Directive) som belägger Boeing 737-8 och 737-9 med flygförbud från idag, den 12 mars 2019, klockan 19.00 UTC.

Publicerades 2019-03-12

EASA SIB 2019-04, Avoiding Obstacles Lighted with Light-Emitting Diode Obstacle Lights whilst Operating with Night Vision Goggles

EASA har publicerat en Safety Information Bulletin som innehåller rekommendationer vid operationer med NVG, Night Vision Goggles.

Publicerades 2019-03-01

Collins Aerospace - Crew Oxygen System - Full Face Mask/Smoke Goggle Visibility

FAA har publicerat en Special Airworthiness Information Bulletin som innehåller rekommendationer om översyn av Full Face Masker tillverkade av Collins Aerospace.

Publicerades 2019-02-28

EASA SIB 2019-01R1, GPS Week Rollover

EASA har publicerat en SIB gällande GPS Week Rollover som sker 2019-04-06 23:59:42 UTC.

Publicerades 2019-02-21

EASA SIB 2019-02, Explosive Door Opening on Parked Aeroplanes

EASA har publicerat en SIB om risken för plötsligt och explosivt öppnande av dörrar på parkerade flygplan.

SIBen berör flygoperatörer, flygplatsoperatörer, godkända utbildningsorganisationer (ATO's), underhållsorganisationer och organisationer för fortsatt luftvärdighet (CAMO's).

Publicerades 2019-02-12

Försöksperiod av ASEPS med SB ADS-B

ICAO NAT-kontor informerar om uppstart av försöksperiod av ASEPS (Advanced Surveillance-Enhanced Procedural Separation) med SB ADS-B (Space-Based Automatic Dependent Surveillance - Broadcast). Berörda områden är Shanwick, Gander och Santa Maria Oceanic Areas.

Publicerades 2019-01-07

EASA SIB 2018-19, FlySmart+ Applications for iPad - Change of Runway Entry Not Taken Into Account in Take-Off Computation

EASA har publicerat en SIB om risker vid användning av FlySmart+ vid banbyte och förkortning av bana (intersection t/o).

Publicerades 2018-10-23

Inbjudan till Flygsäkerhetsforum för helikopter

Transportstyrelsen hälsar er härmed välkomna till Flygsäkerhetsforumets tredje möte. Agenda med programpunkter kommer att publiceras när vi kommer närmare mötesdagen.

Publicerades 2018-09-27

Checklistor version 2.0 för FRM och Non-FRM

Compliance-checklistorna för implementering av FRM och Non-FRM är uppdaterade, du hittar dem på vår webbplats under Flygarbetstidsregler.

Publicerades 2018-09-21

Till toppen