Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

41 meddelanden

Försöksperiod av ASEPS med SB ADS-B

ICAO NAT-kontor informerar om uppstart av försöksperiod av ASEPS (Advanced Surveillance-Enhanced Procedural Separation) med SB ADS-B (Space-Based Automatic Dependent Surveillance - Broadcast). Berörda områden är Shanwick, Gander och Santa Maria Oceanic Areas.

Publicerades 2019-01-07

EASA SIB 2018-19, FlySmart+ Applications for iPad - Change of Runway Entry Not Taken Into Account in Take-Off Computation

EASA har publicerat en SIB om risker vid användning av FlySmart+ vid banbyte och förkortning av bana (intersection t/o).

Publicerades 2018-10-23

Inbjudan till Flygsäkerhetsforum för helikopter

Transportstyrelsen hälsar er härmed välkomna till Flygsäkerhetsforumets tredje möte. Agenda med programpunkter kommer att publiceras när vi kommer närmare mötesdagen.

Publicerades 2018-09-27

Checklistor version 2.0 för FRM och Non-FRM

Compliance-checklistorna för implementering av FRM och Non-FRM är uppdaterade, du hittar dem på vår webbplats under Flygarbetstidsregler.

Publicerades 2018-09-21

EASA SIB 2018-12, Post de-icing/anti-icing checks

EASA har publicerat en SIB med rekommendationer kring procedurerna och efterföljande kontroll vid avisning.

Publicerades 2018-07-30

EASA SIB 2018-10, Super absorbant polymers (SAP) contamination of jet fuel

EASA har publicerat en SIB som informerar om risker för kontaminering med superabsorberande polymerer i jetbränsle

Publicerades 2018-07-20

Uppdatering av ICAO Doc 7030/5

ICAO har uppdaterat Doc 7030/5, Regional Supplementary Procedures - NAT

Publicerades 2018-07-18

Påminnelse angående instrumentbehörighet med PBN-befogenheter

Från och med den 25 augusti 2018 måste piloten vara utcheckad på PBN som ett tillägg till sin instrumentbehörighet (IR) för att få flyga i enlighet med PBN.

Om detta tillägg saknas kan flygning endast ske under FL95.

Publicerades 2018-06-28

EASA SIB 2018-18 In-flight fuel management - Phraseology for fuel-related messages between pilots and air traffic control

EASA har uppdaterat en tidigare utgiven SIB som behandlar In-flight fuel management.

Publicerades 2018-05-09

Aktuella konfliktzoner

Några av de aktuella konfliktzonerna i världen

  • Afghanistan
  • Somalia
  • Libyen
  • Mali
  • Syrien
  • Irak
  • Yemen
  • Pakistan
  • Saudi Arabien

 

Aktuella konfliktzoner från EASA

Prenumeration av aktuella konfliktzoner på EASA hemsida

Till toppen