Flygoperativ information

Transportstyrelsen publicerar här information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Som operatör ska du löpande hålla dig och din organisation uppdaterad när det sker förändringar i regelverk och förordningar. Genom ditt säkerhetsledningssystem ska du utvärdera all information och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i ledningsprocessen, där riskanalys med eventuella mitigeringar genomförs. Hantering av interna och externa förändringar och information till berörd personal ska också omhändertas.

Ref. Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.110, ORO.GEN.130 och ORO.GEN.200.

42 meddelanden

CZIB 2017-09R1, Airspace of Egypt, Sinai Peninsula

Reviderad CZIB från EASA om Egypten och Sinaihalvön

Publicerades 2018-05-28

EASA SIB 2018-18 In-flight fuel management - Phraseology for fuel-related messages between pilots and air traffic control

EASA har uppdaterat en tidigare utgiven SIB som behandlar In-flight fuel management.

Publicerades 2018-05-09

EASA CZIB 2017-03R2, Airspace of Syria

Uppdatering av följande EASA CZIB (ytterligare förlängd med uppdaterade NOTAM)

Publicerades 2018-04-18

CZIB 2017-04R2 Airspace of Iraq - Valid until 13 October 2018

EASA har reviderat en CZIB om irakiskt luftrum.

Publicerades 2018-04-13

EASA CZIB om Kenya, Mali och Yemen

EASA har uppdaterat CZIB för Kenya, Mali och Yemen

Publicerades 2018-03-01

EASA SIB 2018-06, Incorrect Airport Surface Approaches and Landings

EASA har publicerat en FAA Safety Advisory (SAFO) gällande inflygningar till fel bana.

Publicerades 2018-02-26

EASA SIB 2018-03, Carriage and use of Automatic External Defibrillators

EASA har publicerat en SIB om hantering och riskbedömning av defibrillatorer. Den innehåller också rekommendationer som berör operativa, tekniska och utbildningsavdelningar inom en organisation.

Publicerades 2018-02-02

EASA SIB 2018-02, Runway Surface Condition Reporting

EASA har publicerat en SIB om rapportering av bankonditioner.

Publicerades 2018-01-19

EASA CZIB om luftrum i Saudiarabien och Pakistan

EASA har publicerat två nya Conflict Zone Information Bulletins som rör Saudiarabien och Pakistan.

Publicerades 2018-01-11

EASA SIB 2017-04 Safety Precautions regarding PED containing Lithium Batteries

EASA har uppdaterat SIB 2017-04 om säkerhetsåtgärder för transport av elektronisk utrustning som innehåller Lithiumbatterier.

Publicerades 2018-01-08

Till toppen