Möten och utbildningar för kontrollanter

Välkommen att anmäla dig till 2021 års kontrollantmöten. Nu kan du anmäla dig till våra PC och Skill test kontrollantmöten, Seniormöten och FIE kontrollantmöten.

Kontrollantutbildningar 2021

Då Coronapandemin fortsatt påverkar Transportstyrelsen och övriga samhället med fortsatta restriktioner så kommer vi att genomföra kurserna med endast ett begränsat antal deltagare under våren 2021. Kurserna kommer att genomföras till stor del på distans (2 dagar) och endast en dag kommer att genomföras lärarlett på PC och flygprovskontrollantkursen. 

Eftersom Coronapandemin satte stopp för de flesta utbildningarna under 2020 har vi ett relativt stort antal redan anmälda deltagare. 

Vi kommer att prioritera de typer eller klasser där behovet är störst i vårt urval av deltagare.

Vår förhoppning är att restriktionerna har upphört så att vi kan genomföra en eller flera kontrollantutbildningar under hösten 2021 och då med ett större antal deltagare.

Anmälan till nedanstående kurstillfällen kommer att publiceras inom kort.
 

PC kontrollantkurs (endast flygplan)
Webbaserad utbildning 10-11 mars & lärarledd kurs 16 mars

Kursen är fulltecknad och ni som ansökt men ej fått besked om plats kvarstår som intressenter till nästa kurs.

PC kontrollantkurs
Webbaserad utbildning 3-4 maj & lärarledd kurs 5 maj

Flygprovskontrollantkurs
Webbaserad utbildning 7 juni & lärarledd kurs 8 juni 

Ansökningsblankett PC-kontrollant

Kontrollantmöten 2021 

PC och Skill test kontrollant

Seniorer

FIE

Vid frågor kring anmälan kontakta oss via e-post till kontrollantmote@transportstyrelsen.se

Presentation seniormöte via Skype (PowerPoint, 20 MB)

Presentation seniormöte via Skype (pdf-fil, 12 MB)

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!