Möten och utbildningar för kontrollanter

Transportstyrelsen bjuder in till 2020 års fortbildningsmöten för kontrollanter flygplan och helikopter.

Covid-19

Transportstyrelsen har beslutat att ändra på årets upplägg av kontrollantmötet den 1 april, FIE mötet den 20 april samt seniormötet den 21 april. Möten kommer att genomföras men på distans via lämpligt hjälpmedel, exempelvis Skype. Information till anmälda deltagare kommer på mail och för er som bokat resor till Stockholm för detta ändamål vill vi ge lite framförhållning att avboka dessa.

Tillsvidare planerar vi att genomföra PC-kontrollantutbildningen i maj som planerat, vi återkommer vid förändringar.

Kontrollantmöten 2020

Du anmäler dig genom att klicka på länken till respektive möte.

PC och Skill test kontrollant

Seniorer

FIE

Språkkontrollanter

Kontrollantutbildningar 2020

  • PC kontrollantutbildning 18-20 maj Kista (Transportstyrelsens lokaler-Sienna) är uppskjuten pga .Corona och planeras till hösten 2020, datum ej än bestämt. Ni kan fortsatt anmäla er till kursen.
    Anmäl er genom att fylla i anmälningsblanketten. Ange TSL 2020-1471 i ämnesraden vid anmälan.
  • ST kontrollantutbildning 25-27 augusti Kista (Transportstyrelsens lokaler-Cobolt)
    – Kursen kvarstår som planerat tills vidare.
  • Senior kontrollantutbildning 14 oktober Kista (Transportstyrelsens lokaler-Umber) 
    – Information följer under våren

Presentationer

Vid frågor kring anmälan kontakta Anneli Eklöf via e-post till anneli.eklof@transportstyrelsen.se eller på telefon 010-495 66 47.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!