Möten och utbildningar för kontrollanter

Välkommen att anmäla dig till 2022 års kontrollantmöten. Nu kan du anmäla dig till våra PC och Skill test kontrollantmöten, Seniormöten och FIE kontrollantmöten.

Kontrollantutbildningar 2022

Då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi nu valt att hålla fysiska möten och kurser. Skulle det bli en förändring kommer denna information att uppdateras.

Kostnader enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105

PC kontrollantutbildning (inkl. teoretisk utbildning och utfärdande)

Luftfartyg certifierade för en pilot: 11000 kr

Luftfartyg certifierade för mer än en pilot: 25000 kr

Flygprovskontrollantutbildning (inkl. teoretisk utbildning och utfärdande)

Luftfartyg certifierade för en pilot: 11000 kr

Luftfartyg certifierade för mer än en pilot: 25000 kr

Utbildning till Flyginstruktörskontrollant – FIE

Inklusive teoretisk utbildning och utfärdande: 11000 kr

Kontrollantmöten våren 2022

Samtliga möten börjar med fika för de som önskar kl 09:00, själva mötet är planerat mellan 09:30 och 16:00

  • Kontrollantmöte den 20 april Kista (fullbokat)
  • Seniormöte den 21 april Kista 

Utbildningsmaterial

Examiner and senior meeting 2022 and MpA

Examiner meeting SpA

Examiner meeting helicopter

Kontrollantmöten hösten 2022

Samtliga möten börjar med fika för de som önskar kl 09:00, själva mötet är planerat mellan 09:30 och 16:00

Vid frågor kring anmälan kontakta oss via e-post till kontrollantmote@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!