Säkerhetshotande händelser och verksamhet

Om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts, om det inträffat en IT-incident i ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet eller om det finns misstanke om en annan säkerhetshotande verksamhet ska en anmälan göras skyndsamt till Säkerhetspolisen.

Verksamhetsutövaren ska även ge Transportstyrelsen samma information.

Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar verksamhetsutövaren för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd (för kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!