Säkerhetsprövning

Innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska en säkerhetsprövning genomföras.

Prövningen omfattar en grundutredning samt, i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning, hos Säkerhetspolisen.

Syftet med säkerhetsprövningen är att bedöma om personen som ska delta i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och lojal utifrån säkerhetsskyddslagens intressen. Ett annat syfte är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar.

Det är verksamhetsutövaren själv som ansvarar för att genomföra säkerhetsprövningen av sin personal. Detsamma gäller även för personal hos leverantörer som verksamhetsutövaren anlitar inom ramen för sin säkerhetskänsliga verksamhet.

Det är också verksamhetsutövaren själv som beslutar om en person ska anställas efter det att säkerhetsprövningen genomförts. Beslutet tas alltså inte av Transportstyrelsen eller Säkerhetspolisen.

Vid säkerhetsprövningen ska verksamhetsutövare genomföra en säkerhetsprövningsintervju och inhämta till exempel betyg, intyg och referenser. Verksamhetsutövaren ska säkerställa att säkerhetsprövningen avser rätt person genom kontroll av en tillförlitlig identitetshandling.

Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Ansökan om registerkontroll görs till Transportsstyrelsen. För mer information om detta, se Registerkontroll.

Börja arbetet med säkerhetsprövningen i god tid eftersom prövningen ska vara klar innan den anställda kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Säkerhetsprövning ska följas upp

Det är viktigt att säkerhetsprövningen följs upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Det innebär att det kontinuerligt ska göras bedömningar avseende personens pålitlighet, lojalitet och sårbarheter. Detta innefattar också att hålla sig uppdaterad avseende förändrade förhållanden hos den anställde, till exempel om äktenskap upplösts eller samboskap upphört. Sådana ändrade förhållanden ska Säkerhetspolisen få underrättelse om när det gäller befattningar i säkerhetsklass 2 eftersom det kan påverka genomförd registerkontroll. I sådana fall ska en ny ansökan om registerkontroll och särskild personutredning skickas in till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!