Förändrat säkerhetsläge med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

2022-03-03

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget uppmanar vi alla verksamhetsutövare att se över sitt säkerhetsskydd.

Det pågående kriget i Ukraina och spända läget gör att det just nu är av extra stor vikt att alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ökar sin vaksamhet och aktivt jobbar för att minska eventuella sårbarheter i sin verksamhet. Mer information om vad man som företag bör tänka på med anledning av kriget finns på MSB:s hemsida, se länken nedan.

Vad kan myndigheter och företag göra? (MSB:s webbplats)