Sjöfartsregistret

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
01. Anmälan om skepp för registrering
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 1 09 01
02. Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat skepp eller andel däri
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 2 09 01
03. Ansökan om inteckning
Version 2. Utgiven 2015-03-03
TS 3 09 01
04. Ansökan om innehavsanteckning
Version 2. Utgiven 2015-03-06
TS 4 09 01
05. Anmälan av skepp för avregistrering till följd av att skeppet upphört att vara svenskt
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 5 09 01
06. Anmälan av skepp för avregistrering av annan orsak än att skeppet upphört att vara svenskt
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 6 09 01
07. Anmälan av skeppsbygge för registrering
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 7 09 01
08. Anmälan om inskrivning av förvärv av skeppsbygge eller andel däri
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 8 09 01
09. Anmälan av skeppsbygge för avregistrering
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 9 09 01
10. Anmälan av skepp för registrering, som innefattar överföring från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till dess skeppsdel
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 10 09 01
11. Anmälan om partrederiavtal
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 11 09 01
12. Anmälan om andelsövergång i partrederiavtal
Version 2. Utgiven 2015-01-14
BS09112
14. Anmälan av båt för registrering
Version 4. Utgiven 2015-06-24
TS 14 09 01
15. Båtbevis
Version 1. Utgiven 2012-11-22
TS 15 09 01
16. Anmälan för anteckning av förvärv av båt eller andel däri
Version 4. Utgiven 2015-06-24
TS 16 09 01
17. Anmälan av båt för avregistrering
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 17 09 01
18. Ansökan om dödning av inteckning
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 18 09 01
19. Ansökan om dödning av inteckning - förkommen handling
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 19 09 01
20. Ansökan om utfärdande av pantbrev - förkommen handling
Version 2. Utgiven 2015-10-19
TS 20 09 01
21. Ansökan om båtbyggnadsförskott
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 21 09 01
22. Ansökan om dödande av pantbrev och inteckning
Version 4. Utgiven 2017-03-10
BS09122
23. Ansökan om direktåtkomst till fartygsregistret
Version 1. Utgiven 2015-02-25
BSS14085
Ansökan om inloggningsuppgifter till fartygsregistret
Version 1. Utgiven 2015-02-25
BSS14084
Bill of Sale
Utgiven 2015-02-12
BSS14066
Köpebrev
Version 1. Utgiven 2015-02-12
BSS14065
Skrotningsintyg
Version 01.00. Utgiven 2016-11-22
BSS14239
Till toppen