Transportstyrelsen gör en bedömning av om synfältsdefekterna har förvärrats utifrån aktuella synfältskartor i varje enskilt fall. Om Transportstyrelsens bedömning är att dina synfältsdefekter har försämrats kommer ditt körkort att återkallas.