Medicinföreskrifternas krav om diabetes har funnits i många år och efter en översyn av kraven har Transportstyrelsen sett ett behov av att revidera reglerna.