Vi är väl medvetna om att ett indraget körkort kan få omfattande konsekvenser för en enskild individ. Det kan exempelvis ge begränsad tillgänglighet till boende, arbete, umgänge, fritidsaktiviteter och möjligheter att genomföra vardagssysslor, vilket i sin tur kan resultera i svåra anpassningar och lägre välbefinnande.

Vi måste dock förhålla oss till körkortsdirektivets minimikrav och även ta hänsyn till vårt ansvar att se till att ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är viktigt att alla trafikanter kan vistas tryggt i transportsystemet. Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.