Nej, du kan inte få tillbaka ett körkort som har återkallats. Du behöver i såfall ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vid en ansökan om körkortstillstånd prövas både den personliga och den medicinska lämpligheten. När du ansöker om ett nytt körkortstillstånd kommer du alltså inte bara att prövas utifrån om du uppfyller de nya kraven om diabetes eller inte.

När Transportstyrelsen får din ansökan, prövas först den personliga lämpligheten. Finns inga personliga hinder utreds den medicinska lämpligheten. När du ansöker om körkortstillstånd för att återfå högre behörigheter (lastbil och buss eller taxiförarlegitimation) ska du bifoga ett läkarintyg avseende högre behörigheter eller taxiförarlegitimation. Skulle det av intyget framgå att du har något sjukdomstillstånd som behöver utredas vidare, kommer Transportstyrelsen be dig om ett kompletterande läkarintyg. Så är fallet vid till exempel läkemedelsbehandlad diabetes.

Om kraven i föreskrifterna uppfylls och du beviljas körkortstillstånd efter att körkortet varit återkallat på grund av diabetessjukdomen, finns inte krav på att du måste göra ett nytt förarprov (om du inte fick ditt körkort återkallat före den 1 oktober 1998, då kan det vara andra förutsättningar vad gäller krav på förarprov). Detta förutsätter dessutom att det inte finns något beslut om avslag på en ansökan med så kallad spärrtid* efter återkallelsen.

Det kan alltså finnas andra orsaker som innebär att du inte kan få ett nytt körkort för lastbil, även om just diabetessjukdomen i sig inte utgör ett hinder.

* Spärrtiden är den tid då ditt körkort är återkallat och Transportstyrelsen inte får tillverka ett nytt körkort. Det gäller vid till exempel upprepade trafikbrott eller rattfylleri.

Läs mer om spärrtid efter återkallelse