Du som har gjort en undersökning av det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått ditt körkort återkallat kan vända dig till oss så vi kan titta på ditt ärende igen. Detta gäller dig som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m.