Du måste kunna styrka din identitet om du ska ta körkort i Sverige. I samband med förarprovet kan en förälder/annan vårdnadshavare, make/maka/sambo/registrerad partner eller ett myndigt barn skriftligen intyga att din identitet är riktig. Det är bara någon av dessa personer som får intyga din identitet. Du måste ansöka om undantag i förväg och den person som intygar din identitet måste själv ha en giltig och godtagbar identitetshandling med sig. Det går inte att få andra undantag från kravet att uppvisa en giltig och godtagbar identitetshandling.