Ett körkort från ett land inom EES gäller i Sverige om det är giltigt i hemlandet och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. Körkortet gäller även om du är folkbokförd i Sverige. 

För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige måste det vara giltigt i det land där det har utfärdats och får inte ha bytts ut mot ett svenskt körkort. Du får inte heller ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag för körkort från Storbritannien eller Färöarna. Om du har ett körkort från Storbritannien eller Färöarna kan du använda det i Sverige, även om du har varit folkbokförd i landet i mer än ett år.

Om du har uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet kan du använda körkortet i Sverige så länge direktivet gäller.

Läs mer om utländska körkort och vad som gäller för dig.

Ukrainian driving licences in Sweden