Fordonsskatt för husbilar

Här kan du läsa mer om hur Transportstyrelsen beskattar husbilar.

Husbilar beskattas utifrån

 • totalvikt om den har tagits i trafik första gången före den 1 januari 2011, eller
 • koldioxidutsläpp vid blandad körning om den har tagits i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare.

För husbilar som ska beskattas utifrån koldioxidutsläpp krävs att det finns ett koldioxidvärde i vägtrafikregistret. Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt en administrativ beräkningsmetod, så kallad skälig grund.

Registrering av uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund

Transportstyrelsen hanterar husbilars utsläpp olika beroende på om det är uppmätt koldioxidutsläpp eller beräknat enligt skälig grund.

Koldioxidutsläppet ska registreras i vägtrafikregistret enligt följande fastställanden:

För denna husbil registreras det uppmätta koldioxidutsläppet, om husbilen uppfyller följande två villkor:

 • Husbilens grundfordon har skåpbilskaross.
  Grundfordonet, som koldioxidutsläppet är uppmätt för, ska ha en skåpbilskaross motsvarande karosserikod BB. Den färdigbyggda husbilen får inte ha ändrats exteriört med avseende på längd, bredd eller höjd.
 • Den färdigbyggda husbilens vikt i körklart skick är högst 2 815 kg.
  Regelverket för att mäta koldioxidutsläpp omfattar endast fordon som har en vikt i körklart skick om högst 2 815 kg. Ett koldioxidutsläpp som är uppmätt på grundfordonet är alltså endast tillämpligt för den färdigbyggda husbilen om den har en vikt i körklart skick som inte överstiger denna vikt.

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund, om husbilen uppfyller ett av följande villkor:

 • Husbilens grundfordon har inte skåpbilskaross.
  Grundfordonet, som koldioxidutsläppet är uppmätt för, har ingen skåpbilskaross motsvarande karosserikod BB. Det innebär att fordonet har ändrats exteriört med avseende på längd, bredd eller höjd.
 • Den färdigbyggda husbilens vikt i körklart skick överstiger 2 815 kg.
  Regelverket för att uppmäta koldioxidutsläpp omfattar endast fordon som har en vikt i körklart skick som är högst 2 815 kg. Även om fordonet i ett tidigare byggnadssteg har haft en sådan vikt att det omfattas av regelverket, är detta värde inte längre tillämpligt om den färdigbyggda husbilens vikt i körklart skick överstiger denna vikt.

För denna husbil registreras ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund.

Ändring av redan registrerade husbilar

Husbilar som redan är registrerade i vägtrafikregistret kan ha ett registrerat koldioxidutsläpp enligt skälig grund som är fastställt utifrån tidigare beslut om koldioxidutsläpp för husbilar.

Tidigare beslut om beräkning enligt skälig grund

Transportstyrelsen kommer under våren 2019 att påföra det uppmätta koldioxidutsläppet för de husbilar som har omfattats av ett felaktigt beslut. De husbilar som inte hanteras under våren 2019 bedöms därmed redan ha rätt koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret.

Omprövning

Om du som husbilsägare ändå anser att ett annat koldioxidutsläpp än det som Transportstyrelsen har registrerat för husbilen ska vara tillämpligt, kan du vända dig till Skatteverket. Du kan skicka din begäran om omprövning via brev till

Skatteverket
Fordonsskatt
871 87 Härnösand

eller via formulär på Skatteverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!