Fordonsskatt och debiteringssammandrag

Här kan du läsa om debiteringssammandrag och betalning för flera fordon vid samma tillfälle. Du får också svar på vem som är skattskyldig, vad som händer om skatten inte betalas och hur du begär en rättelse. 

Vem är skattskyldig?

Den som äger fordonet vid ingången av betalningsmånaden. Det gäller även om någon annan nu äger fordonet.

Betalning för flera fordon vid samma tillfälle

Ett inbetalningskort sänds ut varje månad tillsammans med ett debiteringssammandrag med uppgift om för vilka fordon skatt debiterats, belopp och vilken tid skatten avser. Om inte det förtryckta inbetalningskortet används måste referensnumret anges vid betalning.

Om skatten inte betalas

Ett fordon får inte användas efter sista angiven bokföringsdag om skatten inte bokförts som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt.

Om skatten betalas för sent, tas en dröjsmålsavgift ut. Avgiften tas ut för varje enskilt fordon med en viss procentsats på det belopp som betalats för sent. Procentsatsen ökar för varje månadsskifte så länge skatten inte betalats. Dröjsmålsavgiften är minst 100 kronor per fordon beroende av procentsatsen.

Begäran om rättelse av skatten

Även om du anser att debiteringen är felaktig måste du betala skatten i tid.

Rättelse begär du hos:

Skatteverket
Fordonsskatt
871 87 Härnösand

eller via formulär på Skatteverkets webbplats.

Om du begär rättelse för att någon annan är skattskyldig måste din begäran komma in till Skatteverket senast 60 dagar efter den dag skatten senast ska ha bokförts som betald.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!