Den vanligaste anledningen är att den som har ansökt om ursprungskontroll inte har skickat in alla nödvändiga handlingar till oss. Då måste vi skicka ett brev och be om kompletterande uppgifter.

En annan vanlig anledning är att personen inte har betalat ansökningsavgiften. Vi kan inte påbörja handläggningen innan avgiften är betald.

Kontakter med utländska myndigheter kan även de ibland dra ut på tiden, beroende på vilket land det handlar om.