Prislista Fordonsurval

Prislista vid köp av adresser ur vägtrafikregistret via tjänsten Fordonsurval

Från och med den 1 juli 2022 höjdes grundavgiften för tjänsten Fordonsurval  

Grundavgift: 1 071 SEK*

För de första 3 000 debiteras 1,60 kr/st
För posterna 3 001–10 000 debiteras  0,96 kr/st
För posterna 10 001–25 000 0,72 kr/st
För posterna 25 001–150 000 debiteras 0,56 kr/st
För posterna 150 001–300 000 debiteras 0,48 kr/st
För posterna 300 001–500 000 debiteras 0,44 kr/st
För posterna 500 001-750 000 debiteras 0,40 kr/st
För posterna 750 001–1 000 000 debiteras 0,36 kr/st
För posterna 1 000 001–1 250 000 debiteras 0,32 kr/st
För posterna 1 250 001–1 500 000 debiteras 0,28 kr/st
För posterna över 1 500 001 debiteras 0,24 kr/st

*Grundavgift från 1 januari 2015 I grundavgiften inkluderas 5 st specificerade fordonsmodeller. Vid ytterligare modeller medför varje påbörjad grupp om 5 st modeller ytterligare grundavgift/-er. Om beställaren önskar leveransen uppdelad i flera excelfiler/-flikar medför varje påbörjad grupp om 5 st sådan filer/flikar en ny grundavgift.

Obs! Grundpriset för utförda sökningar gäller oavsett om du i ett senare skede väljer att inte köpa några av modellerna. Om du lägger till modeller ökar grundavgiften enligt samma princip som beskrivs ovan.

Prisexempel  

Ett uttag på 7 000 adresser med max 5 st modeller kostar: 

Grundavgift 1 x 1 071 kr
1-3 000 adresser 4 800 kr
3 001 - 7 000 adresser 3 840 kr
Summa 9 711 kr

Ett uttag på 7 000 adresser med 21 st modeller kostar: 

Grundavgift 5 x 1 071 kr
1-3 000 adresser 4 800 kr
3 001 - 7 000 adresser 3 840 kr
Summa 13 995 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!