Villkor för direktåtkomst eller direktanmälan

Här hittar du Transportstyrelsens allmänna villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan till Vägtrafikregistret. Villkoren omfattar samtliga verksamhetsområden som kan medges åtkomst till vägtrafikregistret genom direktåtkomst eller direktanmälan.

Villkoren ska accepteras av den som ansöker om direktåtkomst eller direktanmälan till vägtrafikregistret. De fullständiga villkoren finns tillgängliga under Relaterad information. 

Om du redan är tillståndshavare med anslutning genom Transportstyrelsens tjänst Fordon Direkt och har frågor om tjänsten kan du kontakta Transportstyrelsens helpdesk. Du hittar kontaktuppgifter och öppettider för helpdesk på https://transportstyrelsen.se/da.

Villkoren uppdaterades 2019-07-01.