Vilka anmälningar och sökningar kan du göra?

Anmälningar

Försäljning
Ägarbyte till kund, med eller utan påställning.

Inbyte
Ägarbyte till den egna rörelsen med eller utan avställning.

Avställning
Avställning av egna fordon.

Påställning
Påställning av egna fordon.

Försäkring
Registrera enskild försäkring.

Uthyrning
Uthyrning eller upphörande av uthyrning.

Ändring av kreditköp
Ändring eller upphörande av kreditköpsnotering.

Avregistrering
Avregistrering (endast möjlig för auktoriserade bilskrotare).

Efterkontroll
Godkännande av efterkontroll (endast möjlig för ackrediterad verkstad).

Beställning
Beställning av skyltar eller registreringsbevis.

Annullera
Annullering av tidigare utförda registreringar.

Sök efter egna ärenden
Sökning på tidigare utförda ärenden högst 3 månader tillbaka.

Sök enskilt ärende
Sökning på ett speciellt ärende.  

Sökningar

Sök på registreringsnummer
I svaret visas fordonets grunddata: ägarförhållanden, chassinummer, skatteförhållanden, besiktningsförhållanden mm. Du kan se om fordonet har notering om leasing, kreditköp eller om det är direktimporterat.

Sök på identifieringsnummer (chassinummer)
(När uppgift om registreringsnummer saknas.)
Vid sökning på fullständigt identifieringsnummer får du fordonets grunddata: identifieringsnummer, fordonsslag, fabrikat med mera. Dessutom kan du söka på avkortade nummer (ned till de tre sista tecknen). Svaret kan då visa flera alternativa fordon.

Sök fordonsinnehav på organisationsnummer
Alla fordon tillhörande ett visst organisationsnummer visas. Uppgifter om fabrikat, leasing, avställning, påställning och årsmodell visas också.

Sök nuvarande, föregående ägare
I svaret visas nuvarande och föregående ägare.

Kontrollbesiktning
I svaret visas senast godkända besiktning, föreläggande, körförbud med mera.

Sök på saluvagnsskylt
Visar vem som innehar saluvagnsskylten.

Sök lista saluvagnsinnehav
Företagets samtliga saluvagnsskyltar visas.

Sök tekniska data
Fordonets fullständiga tekniska data visas.

Sök tekniska data tilläggsinfo
Här visas fordonets uppgifter om text- och dispenskoder.