Hur får jag en tävlingsskylt?

När ett fordon registreras i vägtrafikregistret som tävlingsfordon skickar vi ut tävlingsskyltar.

Det är bara fordon som är registrerade i vägtrafikregistret som tävlingsfordon som kan få tävlingsskyltar. Ett tävlingsfordon är inte tillverkat som ett "vanligt" fordon och har därför dispenser. Det är Transportstyrelsen som utfärdar dispenser.