Kontrollmärket togs bort för att minska kostnader för staten och för att minska administrativa kostnader för näringslivet. En annan orsak var att göra det enklare för fordonsägare.