När Transportstyrelsen godkänt din ansökan om ursprungskontroll skickas ett beslut med posten. Då kan du boka en tid för registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande hos ett besiktningsföretag. Vid bokningen ska du använda ditt ärendenummer från ursprungskontrollen.

Swedac kan ge dig information om vilka besiktningsföretag som finns.

Vid registreringsbesiktningen kan du behöva ha med dig fler handlingar

Besiktningsingenjören får en länk till de dokument du sänt in till Transportstyrelsen, men det kan vara nödvändigt att du tar med dig ytterligare dokument till besiktningen för att kunna få fordonet godkänt. Ta kontakt med ett besiktningsföretag för att få reda på vad som gäller för just ditt fordon.

Det här görs vid en registreringsbesiktning

Besiktningsingenjören

  • gör en teknisk identifiering av fordonet
  • kontrollerar det ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt
  • fastställer de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret

Varför registreringsbesiktning?

Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat på bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att fordonet ska vara anpassat till svenska förhållanden.

EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige. Det gäller under förutsättning att fordonet (om det är en personbil, lätt lastbil, buss under 3,5 ton eller motorcykel) är i seriemässigt standardutförande.

För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav.

Vad som sägs i stycket ovan gäller inte fordon som

  • är konstruerade för vänstertrafik
  • är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard
  • tillverkas i små serier.

Kontakta ett besiktningsföretag om du vill veta vad som gäller för just ditt fordon.

Fordonet kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening. Importorsakerna flyttsaksfordon, arv och diplomatfordon ger samtliga vissa undantag från de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen. Även om du väljer import som kategori, kan besiktningsingenjören i vissa fall besluta om undantaget eget bruk vid registreringsbesiktningen. Eget bruk ger också vissa lättnader från de tekniska kraven som ställs och därmed lindrigare bedömning.

Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen. Kontakta ett besiktningsorgan för att säkerställa om ditt fordon behöver omfattas av någon undantagsregel.