Har du haft fordonet registrerat i Sverige tidigare och sedan under viss tid haft det registrerat i ett land utanför EU?

Fordon som återimporteras till Sverige inom tre år från exportdagen kan befrias från importtull. Fordonet ska vara i samma skick som när det fördes ut ur landet och ska vara klassat som returgods hos Tullverket.

Tullverket kan ge dig mer information.

Denna kategori kan alltså endast användas om Tullverket kategoriserat fordonet som returgods.

Då behöver du inte skicka in några ytterligare dokument än de som behövs för din ansökan om ursprungskontroll.