Har du varit bosatt utomlands i minst ett år, ska flytta till Sverige och ta med dig ett fordon som du ägt och brukat utomlands under minst ett år?

Då kan du i vissa fall få ditt fordon klassat som flyttsak. Fordonet får då en lindrigare bedömning vid registreringsbesiktningen.

I dessa fall ska "flyttsak inte anges"

Om fordonet uppfyllde gällande krav när det togs i trafik inom EU för första gången behövs inte tillvalet flyttsak för att fordonet ska kunna godkännas vid registreringsbesiktningen. Detta är något som gäller de flesta fordon som importeras från ett EU-land.

Flyttsak behövs inte heller för personbil av 1969 års modell eller äldre.

Ta kontakt med ett besiktningsföretag för att få mer information om ditt fordon behöver flyttsak eller inte.

Ett fordon får tas in som flyttsak om du...

  • varit bosatt utomlands i minst ett år
  • varit ägare av fordonet i minst ett år
  • använt fordonet utomlands i minst ett år.

Handlingar som du ska bifoga om du ansöker om flyttsak

Följande dokument behöver du skicka in tillsammans med din ansökan (utöver de som behövs för ansökan om ursprungskontroll):

  • Dokumentation som styrker att du varit bosatt utomlands i minst ett år (t.ex. kopia på hyreskontrakt eller anställningsavtal).
  • Dokumentation som styrker att du varit ägare av fordonet under minst ett år (vilket bör framgå av registreringsbeviset).
  • Dokumentation som styrker att du dessutom använt fordonet under minst ett år (t.ex. kopia på utländskt försäkringsbevis).

Transportstyrelsen fattar beslutet, men besiktningsföretaget avgör

När du ansöker om flyttsak som importorsak vid ansökan om ursprungskontroll beslutar Transportstyrelsen bara om du uppfyller kraven eller inte.

Om du får ansökan godkänd ska du ta med och visa upp beslutet vid registreringsbesiktningen hos ett besiktningsföretag. Det är sedan upp till ett besiktningsföretaget att avgöra om undantaget behöver tillämpas för att fordonet ska kunna registreras i Sverige.

Det kan betyda att flyttsak i slutskedet inte används, trots att Transportstyrelsen beviljat det. Det beror på att fordon inte ska registreras med undantag de inte behöver.

Flyttsak och Tullverket

Även Tullverket har ett undantag som heter flyttsak. Trots att namnet är detsamma handlar det om olika saker.

Tullverkets flyttsak har att göra med de avgifter du ska betala vid förtullningen. Transportstyrelsens flyttsak däremot ger lättnader när det gäller de tekniska krav som ställs vid registreringsbesiktningen.

Eftersom de båda undantagen gäller helt skilda saker är även kraven för att få tillämpa dem olika.