Tillfällig registrering

Du kan ansöka om tillfällig registrering i vissa situationer.

Du kan ansöka om tillfällig registrering om du ska importera eller exportera ett fordon. Du kan även ansöka om tillfällig registrering när ett utländskt fordon ska användas tillfälligt i Sverige.

Du som är permanent bosatt i Sverige kan ansöka om tillfällig registrering i följande fall:

  • när ett fordon förs in i Sverige permanent och ska användas för privat bruk.
  • om du tänker flytta från Sverige. Då kan du ansöka om tillfällig registrering för export av ett nytt fordon. Flytten måste ske senast 3 månader efter att den tillfälliga registreringen har beviljats.

Du som är permanent bosatt i utlandet kan ansöka om tillfällig registrering i följande fall:

  • vid export av ett nytt eller ett begagnat fordon till utlandet.
  • vid tillfällig användning av ett fordon som förts eller kommer att föras in i Sverige för testkörning.
  • vid tillfällig användning av ett fordon som förts in i Sverige för enskilt bruk. 

När en tillfällig registrering beviljas sänder Transportstyrelsen ut ett beslut, ett registreringsbevis och särskilda registreringsskyltar. Beslutet om tillfällig registrering ska alltid tas med när fordonet används.

Det här är ett nytt fordon

Ett nytt fordon är ett fordon som inte varit i trafik i något land och som antingen är oregistrerat eller ett registrerat fordon som aldrig anmälts påställt, det vill säga förregistrerat, i vägtrafikregistret. Om fordonet varit i trafik en dag, betraktas det som begagnat.

Köparen kan ansöka om tillfällig registrering

En köpare utan svenskt personnummer kan ansöka om tillfällig registrering i följande fall:  

  • Fordonet är begagnat och köpare är permanent bosatt i utlandet.
  • Fordonet är nytt och köpare är permanent bosatt i utlandet.
  • Fordonet är nytt och köpare är permanent bosatt i Sverige men tänker flytta inom 3 månader.

Fordonet ska anmälas för avregistrering, samtidigt som den utländska köparen ansöker om tillfällig registrering.

Särskilda registreringsskyltar

När en tillfällig registrering beviljats sänder Transportstyrelsen ut ett beslut, ett registreringsbevis och särskilda registreringsskyltar.

Giltighetstiden för den tillfälliga registreringen framgår av den särskilda registreringsskylten. Som du ser på bilden nedan finns årtal angivet till höger på skylten och dag och månad till vänster. Om ett fordon endast får användas i begränsad omfattning, är skylten försedd med ett ”B”.

Den särskilda registreringsskylten är röd med vit text och finns som

  • enradig skylt med yttermåtten 520 x 110 mm
  • tvåradig skylt med yttermåtten 170 x 150 mm.

Tillfällig registreringsskylt, illustration

Särskild registreringsskylt (enradig) i samband med tillfällig registrering.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!