Tillsynsavgift kör- och vilotider

Kontroll av kör- och vilotider och tillsyn av vägarbetstidslagen ska finansieras med avgifter. Det beror på att riksdagen har fattat beslut om att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter.

Tillsynsavgiften betalas per kalenderår för fordon som någon gång under året används för transporter där reglerna om kör- och vilotider ska tillämpas. Här hittar du aktuella belopp för tillsynsavgiften.

Vem som ska betala tillsynsavgiften

Det är de registrerade uppgifterna i vägtrafikregistret som ligger till grund för betalning av tillsynsavgiften. Det är du som fordonsägare som ska betala avgiften och det är enbart fordon som har varit påställda någon del av året som omfattas av tillsynsavgiften.

Fordon som ska betalas för framgår av inbetalningskortet

Vilket eller vilka fordon som du som fordonsägare ska betala avgift för framgår av inbetalningskortet "Tillsynsavgift för kör- och vilotider". Där finns även information om varför vi tar ut en avgift och om hur ni går tillväga för att överklaga om ni inte tycker att ni omfattas av reglerna om kör- och vilotider.

Betala via bankgiro

Tillsynsavgiften betalas in till bankgiro 410-9666. 

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Kontakta oss om tillsynsavgiften

Ring 0771-33 77 44