Kör- och vilotider - regler och vägledning

 

Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider.
De fullständiga författningstexterna och den promemoria som mer ingående beskriver regelverket finns att läsa på sidorna om yrkestrafik.

Utgåva 14

OBS! Du som beställer broschyren kan under en övergångsperiod få utgåva 13; den är dock innehållsmässigt likadan, förutom en mindre korrekturändring.

Artikelnummer PV09001. Utgiven av Transportstyrelsen 2017-09-20.

Pris: 0 kr
Till toppen