Kör- och vilotider - regler och vägledning

 

Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider.
De fullständiga författningstexterna och den promemoria som mer ingående beskriver regelverket finns att läsa på sidorna om yrkestrafik.

Utgåva 15

Produkten finns inte längre i lager. Mer information om området hittar du här: https://transportstyrelsen.se/korochvilotider

 

 

Artikelnummer PV09001. Utgiven av Transportstyrelsen 2018-09-20