Färdskrivare och färdskrivarkort

Alla fordon som omfattas av reglerna för kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Rådets förordning (EEG) nr 3821/85.

I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts.

Två typer av färdskrivare

Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 1 maj 2006.

Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före 1 maj 2006.

Färdskrivarens fyra tidskategorier visas i form av symboler vid registrering av kör- och vilotider och är lika i både analoga och digitala färdskrivare.

De fyra tidskategorierna:

Symbol för körtidKörtid

Den tid som färdskrivaren registrerar som körning. Körtiden registreras automatiskt av färdskrivaren.

Symbol för annat arbete Annat arbete

Allt annat arbete för samma eller annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet. Används då föraren utfört annat arbete än körning, rast eller vila.

Symbol för tillgänglighetTillgänglighet

All tid då föraren är tillgänglig men inte utför arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja, väntar vid statsgränser eller följer med vid multibemanning. Tid registrerad som tillgänglighet kvalificerar för rast i Sverige. (Fullständig information finns i direktiv 2002/15/EG, artikel 3 b.)

Symbol för rast eller vilaRast eller vila

Används vid rast eller viloperiod och är all tid då föraren fritt förfogar över sin tid.

Analog färdskrivare

Både föraren och arbetsgivaren har skyldighet att se till att den analoga färdskrivaren fungerar och hanteras rätt. I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. Innan körningen börjar, ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren.

Som förare har du ansvar för följande:

 1. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda.
 2. Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas.
 3. Ett diagramblad får inte användas längre än avsedd tid (24 timmar).
 4. Färdskrivaren ska fungera tillfredställande, vara besiktad i tid, hanteras med aktsamhet och användas på rätt sätt.
 5. Om en analog färdskrivare inte fungerar eller om du måste lämna fordonet ska du göra tidsredovisningen (körning - tillgänglighet - annat arbete - vila/rast) manuellt på diagrambladets baksida.
 6. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna som du har utfört enligt körning som omfattas av kör- och vilotidsförordningen (EG förordning nr 561/2006). Informationen ska förutom körning beskriva dina övriga aktiviteter dessa dagar, till exempel annat arbete, tillgänglighet, raster och viloperioder.
 7. Du ska använda tidsgruppväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 8. Om du har ett förarkort ska du ha med dig detta.

Digital färdskrivare

Från den 1 maj 2006 måste nytillverkade fordon som tas i bruk inom EU och som omfattas av kör- och vilotidsreglerna vara utrustade med digital färdskrivare.

Som förare ska du kontrollera följande:

Innan föraren startar en körning ska han eller hon kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.

 1. Färdskrivaren ska fungera tillfredställande, vara besiktad i tid, hanteras med aktsamhet och användas på rätt sätt.
 2. Om du måste lämna fordonet ska du registrera aktiviteterna körning - tillgänglighet - annat arbete - vila/rast genom manuell inmatning i färdskrivaren när du åter får tillgång till samma eller annat fordon.
 3. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna som du har utfört en transport som omfattas av kör- och vilotidsreglerna.
 4. Du ska använda tidsgruppväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 5. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de körningar som gjorts de föregående 28 kalenderdagarna.

När färdskrivaren inte fungerar

Om färdskrivaren inte fungerar ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast/vila) manuellt på baksidan av en utskrift från färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Denna handling ska sparas av företaget i minst ett år.

Färdskrivarkort

Färdskrivarkort till digitala färdskrivare beställs från Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor och färdskrivarkort på telefon 0771-81 81 81.

Det finns fyra typer av färdskrivarkort:

 • Förarkort
  Används av förare och placeras i färdskrivaren som registrerar kör- och vilotider, för att Polismyndigheten och Transportstyrelsen vid kontroll ska kunna se att förarna följer regelverket för kör- och vilotider. Kortet är giltigt i fem år.
 • Företagskort
  Används av företag för att låsa färdskrivaren till företaget och kopiera information registrerad av färdskrivaren. Kortet är giltigt i fem år.
 • Verkstadskort
  Används av ackrediterade verkstäder för att kunna reparera eller besiktiga färdskrivaren. Kortet är giltigt i ett år.
 • Kontrollkort
  Används av polisen för att kunna kopiera information som finns i färdskrivaren och på förarkortet. Kortet är giltigt i fem år.

Mer information och rutiner för ansökan av kort finns i menyn till vänster.

Borttappat eller stulet färdskrivarkort

Om ett färdskrivarkort blir stulet eller tappas bort måste det anmälas till Transportstyrelsen inom sju kalenderdagar. En skriftlig anmälan behandlas som en ansökan om ersättningskort. Ett inbetalningskort på 250 kr skickas ut och ersättningskortet kommer inom två veckor efter att betalningen tagits emot. Det får samma giltighetstid som det tidigare kortet. Om färdskrivarkortet blivit stulet ska även en förlustanmälan göras till Polisen.

Anmälan om förlust av förarkort kan även göras per telefon om kortinnehavaren kan ange referensnumret på sitt körkort. Då skickar Transportstyrelsen en ansökningsblankett och inbetalningskort för ersättningskort.

Felaktigt förarkort

Om förarkortet skadas, inte fungerar på fullgott sätt, ska föraren inom sju kalenderdagar ansöka om ett ersättningskort hos behöriga myndigheter i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist. Om det felaktiga förarkortet skadats på grund av oaktsamhet skickar Transportstyrelsen ett inbetalningskort för tillverkning på 250 kr.

Obs! Förarkortet måste skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med anmälan. Skriv på vilket sätt förarkortet är felaktigt på baksidan av anmälan.

Det borttappade, stulna eller felaktiga kortet blir ogiltigt så fort förlustanmälan kommit in till Transportstyrelsen.

Ladda ner blanketten Förarkort för färdskrivare

Skicka ansökan till:
Transportstyrelsen
701 94 Örebro