För dig som vill bli vägtransportledare

På den här sidan har vi samlat det du behöver veta för att kunna ansöka om förordnande som vägtransportledare.

Krav för förordnande

Ett förordnande som vägtransportledare får meddelas den som

  • har genomgått särskild utbildning
  • med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget, och
  • innehar körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.

Därutöver gäller att 

  • den som är anställd som polisman får inte förordnas som vägtransportledare
  • förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år.
  • ansökan ska göras till Polismyndigheten.

Företag med tillstånd att bedriva utbildning för vägtransportledare 

Idag finns det tre företag som innehar tillstånd att bedriva utbildning för vägtransportledare. Om du vill komma i kontakt med dem så hittar du deras kontaktuppgifter via deras webbplatser här: 

Magnus Melin Trafikservice AB (extern webbplats)

Säker Trafik Dalarna AB (extern webbplats)

Toys Transporter AB (extern webbplats)

Innan ditt förordnande upphör att gälla

Om du vill fortsätta att jobba som vägtransportledare efter att ditt förordnande upphör att gälla behöver du genomgå en fortbildning och sedan på nytt ansöka om ett förordnande hos Polismyndigheten. Detta bör du göra i god tid innan ditt förordnande upphör att gälla, dock bör inte fortbildningen vara äldre än ett år vid ansökan om förnyat förordnande.

Ansök om att bli förordnad som vägtransportledare (på polismyndighetens webbplats). 

Ytterligare information

För ansökan och ytterligare information, gå till Polisens webbplats och Trafikverkets webbplats.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande vägtransportledare:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!