Godstrafik inom EU/EES

Ett gemenskapstillstånd krävs för att bedriva internationella transporter inom EU och EES-området.

Bestämmelser om sådan trafik finns i Europaparlamentets och rådets nr 1072/2009 om godstransporter inom EU/EES. För att bedriva sådana internationella godstransporter krävs ett s.k. gemenskapstillstånd (blått tillstånd).

En vidimerad kopia av tillståndet skall medföras i fordonet.

Gemenskapstillstånd utfärdas för den som har tillstånd till godstrafik. Du ansöker hos Transportstyrelsen. Giltighetstiden för tillstånd är 10 år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!