Kontrollbesiktning av motorcyklar som är 40 år eller äldre

Motorcyklar som är 40 år eller äldre kan befrias från besiktning.

En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

Frågor och svar om motorcyklar som är 40 år eller äldre

Nej, du behöver inte ansöka om besiktningsbefrielse när motorcykeln blir 40 år. Det inträder automatiskt under förutsättning att det finns en godkänd och giltig kontrollbesiktning inom de 2 senaste kalenderåren.

Ja, motorcyklar som har körförbud kommer fortfarande att ha körförbud. Ett körförbud kan endast hävas av en godkänd fullständig kontrollbesiktning.

1 januari det år då fordonet blir 40 fordonsår.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!